Nickel Board

Available: Nickel Wires

More info:Bäste kund!
Tillverkaren erbjuder nickeltråd som är 25 micron i diameter och kan levereras månadsvis upp till 20kg.
Pris enl.överenskommelse
Kontaktperson:+46723071693

Posted: 13 February 2012, 23:16 GMT. Permalink